Tikime, kad mums, vietinei bažnyčiai – tikinčiųjų bendruomenei, Šventąjį Raštą Dievas davė kaip vertybių ir tikslo šaltinį. Apaštalų darbų knygoje 2, 42-47 skaitome apie pirmąją bažnyčią, kuri susirinko Jeruzalėje po mūsų Viešpaties ir Gelbėtojo Jėzaus Kristaus prisikėlimo ir pakilimo Dangun. Šios eilutės mums aiškiai apibrėžia vietinės bažnyčios biblines vertybes. Iš Dievo malonės stengiamės šias vertybes padaryti savo pačių vertybėmis.

„Jie ištvermingai laikėsi apaštalų mokymo, bendravimo, duonos laužymo ir maldų <...> šlovindami Dievą, ir turėjo malonę visų žmonių akyse. O Viešpats kasdien gausino bažnyčią išgelbėtaisiais. “

1. Apaštalų mokymo laikymasis, Šventasis Raštas: Mes branginame Dievo Žodį. Tikime, kad ištikimas Dievo Žodžio pamokslavimas ir mokymas yra ta Dievo skirta priemonė, kuria statoma, palaikoma ir apsaugoma Jo bažnyčia. Tikime, kad Šventojo Rašto skaitymas ir skelbimas yra bendrystės ir tikro Dievo garbinimo pamatas. Dėl to savo šlovinimo pamaldose stengiamės skirti prioritetą Dievo Žodžio pamokslavimui ir mokymui.

2. Pasišventimas bendrystei, vienas kitam: Mes mylime ir branginame šeimą. Naujasis Testamentas bažnyčią apibūdina ne kaip pastatą, kuriame susirenkame, bet kaip bendruomenę, kaip tikėjimo šeimą. Todėl mes siekiame padaryti mūsų bažnyčią šeima, kurioje žmonės mylimi, priimami, kur jiems suteikiama galimybė augti kaip Jėzaus Kristaus mokiniams ir tarnauti bendruomenei naudojant savo dvasines dovanas Dievo šlovei.

3. Pasišventimas duonos laužymui, garbinimui: Mes branginame Dievo garbinimą drauge, kaip šeima. Mes, Kristaus bendruomenė, susirinkę kartu Jėzaus vardu dėkoti, giedoti ir garbinti patiriame Dievo artumą. Branginame Jėzaus žodžius „Kur du ar trys susirinkę mano vardu, ten ir Aš esu tarp jų“ (Mt 18, 20)

4. Pasišventimas maldai: Mes branginame maldą. Mūsų garbinimo pamaldose bei kasdieniame gyvenime malda yra esminė dalis. Malda parodo mūsų visišką pasitikėjimą bei priklausomybę nuo Dievo gerumo ir jėgos tam, kad mūsų gyvenime būtų įvykdyta Jo valia.

5. Pasišventimas evangelizacijai: „O Viešpats kasdien gausino bažnyčią išgelbėtaisiais.“ Mes vertiname Jėzaus Kristaus Evangeliją ir tikime, kad tik Evangelijoje slypi Dievo jėga išgelbėti (Rom 1, 16). Todėl esame tam, kad ištikimai gintume Jėzaus Kristaus Evangeliją ir skelbtume ją visoms tautoms (Mt 28, 18-19). Tikime, kad tikėjimas – iš klausymo, o klausymas – iš Dievo Žodžio (Rom 10,17).