AUKA:

Viešpats Jėzus Kristus kentėjo ir mirė už pasaulio nuodėmes kaip pakeičiančioji, atperkanti auka. Jis buvo nukryžiuotas, palaidotas ir po 3 dienų prisikėlė kaip parašyta Šv. Rašte. Jis, pašlovintame kūne, pakilo į dangų, dabar sėdi Dievo Tėvo dešinėje, yra bažnyčios galva ir užtaria šventuosius kaip mūsų Vyriausiasis Kunigas. (Luko 24; Apaštalų darbų 1, 9-11; Romiečiams 5, 8-10; 1 Korintiečiams 15, 1-4; Efeziečiams 1, 20-23; 1 Petro 3, 18)

 

IŠGELBĖJIMAS:

Visa žmonija yra žuvusi savo nuodėmėse bei nusižengimuose ir, kad įžengtų į Dievo Karalystę, turi atgimti iš naujo per Šventąją Dvasią. Išgelbėjimas yra įgyjamas tik dėl malonės, tik per asmeninį tikėjimą vien tik užbaigtu Kristaus darbu ant kryžiaus, tiktai Dievo šlovei kaip yra apreikšta tik per Šv. Raštą. (Jono 3, 3-7; Jono 1, 12-13; Efeziečiams 2, 1-9; Filipiečiams 2, 9-11; 1 Petro 1, 22-25; Galatams 2, 6; Apaštalų darbų 4, 11-12; Romiečiams 10, 17)